Z kroniky Včelné díl V - Co kdy bylo

Kronika Včelné, díl V., r. 1972-78

Co kdy bylo

V V. díle naší kroniky na str. 245* jsme se zmínili v samostatné kapitole, jak žili naši první "Boráci". Na str. 477* doplňujeme některé poznatky o popisných číslech v samostatné kapitole.

Pro přehled, který však nemusí být vyčerpávající, jsme vypsali z jednotlivých kronik důležitá data o zřízení kulturních staveb, sportovních a jiných zařízení, jakož i jména osob s tím související:

Sportovní stadion: stavba zahájena v r. 1955, dokončena v srpnu 1962. Hrací plocha hotova v r. 1960, tělocvična a šatny vybaveny v r. 1961 a 1962.

Kulturní dům: Stavba zahájena 23.10.1951 a ukončena 8.5.1956. Nákladná rekonstrukce vnitřku prováděna v r. 1977 a další opravy /střecha a omítky v roce 1978/.

Mateřská škola: první zmínka v roce 1939. Postupně umísťována v rodinných domcích čp. 144, čp. 56. Pak od 30.6.1947 v čp. 212. V roce tento objekt částečně zbourán a na místě vybudována "školka", která slouží dodnes. Po dobu výstavby byla škola přechodně umístěna v hostinci Jednoty "U Cetlů". Mateřská škola v Husově ulici zahájila provoz 7.11.1959. Za současné výstavby rodinných domků a nárůstu obyvatel, tato školka nepostačuje svoji kapacitou, v průběhu roku 1978 muselo být přikročeno k provisornímu řešeni - bude popsáno dále v samostatné kapitole - a za spolupráce s nadřízenými orgány připravuje se výstavba nové mateřské školy. Práce budou započaty v r. 1979 po úpravě pozemku /lesa/ na konci ulice Sokolovského.

Elektrikou jsme začali svítit v r. 1920, ovšem jen někteří "pokrokoví" občané. Těm druhým byla tato investice drahá. Za našich časů a dávno před tím, se zapojili všichni.

Místní rozhlas zřízen v r. 1948 nákladem Kčs 52.066.-, další rekonstrukce a rozšíření v roce 1974 si vyžádala již částky Kčs 106.614.-.

Zvuková promítací aparatura pořízena v roce 1948 za Kčs 68.713,- pro Kulturní dům. Brzy však se přestalo promítat pro špatnou akustiku sálu a chybějícího dalšího vybavení a nepromítá se dodnes, aspoň ne pravidelně, jen při zvláštních příležitostech /oslavách/. Do kina chodíme do Kam. Újezda, kde je moderní sál s dokonalou akustikou a zařízením, nebo pak do Č. Budějovic.

Prodejní středisko: Rozhodnutí o přípustnosti stavby vydáno dne 24.7.1970, povolení k trvalému užívání 1.7.1972. Náklad Kčs 1,380.000.-

Zahájení přepravy na koněspřežní dráze: 30.9.1828 v úseku České Budějovice - Kerschbaum jako zkušební přeprava. Pravidelná přeprava zahájena 2.4.1829 a v prodloužení až do Lince dne 1.6.1830.

Zastavení veškeré přepravy na koněspřežce: 1.4.1870. První nákladní parní vlak na přestavěné trati jel zde 1.1.1871, první osobní parní vlaky jely zde 20.4.1871. Parní provoz na. trati Čes. Budějovice - Horní Dvořiště byl od 30.9.1976 převeden na motorovou trakci - až na malé výjimky.

První radio v obci si pořídil v roce 1926 starosta Josef Kocina.

První kolo v obci /tzv. "volnoběžku"/ vlastnila porodní asistentka Tikalová, babička slavného hokejisty Sparty Praha, Františka Tikala.

První telefon v obci měl obchodník Václav Babka čp. 135 v roce 1930. Měl č. 7 - tak řídká byla telef. síť na obvodu celé poříčské pošty.

První benzinová pumpa: s ručním čerpadlem ze sudu do hořejší odměrné nádoby měl v roce 1929 obchodník smíšeným zbožím Václav Babka, krátce na to, dal zřídit stanici hned naproti přes silnici hostinský a starosta obce Josef Kalkuš.

První motorka v obci: měl ji jistý p. Vycpálek, bytem v čp. 9 v roce 1927.

První automobil si pořídil v obci p. František Vavroch, obchodník nádobím, čp. 42 v roce 1928.

První televisi v obci - typ radiového přijímače s malou obrazovkou měla rodina Hákova čp. 6.

Takže vidíš, milý čtenáři, že kronikář obce ví, nebo má vědět všechno, co se ve vesnici děje nebo dělo. Přiléhavý je vtip, který byl uveřejněn v jednom časopise pro mládež: "Sedí sváteční rybář na břehu rybníka, přijde k němu pán a povídá: Dobrý den, pane. Jsem místní kronikář, tak kdybyste něco chytil, laskavě mi to sdělte. Poslední ryba zde totiž byla spatřena 16. dubna Léta Páně 1634!"