Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Činnost MNV

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Činnost MNV

Za rok 1972 byla schůzová činnost MNV tato: Dvě veřejná plenární zasedání s účastí 39 a 105 občanů. Rada MNV se sešla dvacetčtyřikrát, s průměrnou účastí 90%, což je účast velice slušná. Slavnostní veřejné plenární zasedání se konalo jednou, za účasti 178 občanů a to dne 27.3.1972. Při něm bylo třicetičtyřem občanům uděleno čestně uznání za výstavbu obce. Jak prohlásil přítomný zástupce ONV, byla to schůze velice zdařilá. O veselou zábavu, při níž bylo podáno malé občerstvení, se postarala hudba "Pamětníci", takže konec byl po půlnoci, což je dost široký pojem. Pravdu mají asi ti, co říkají, že byl konec po 2. hodině ranní.