Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Počasí

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Počasí

Jako v roce 1971 dodala nám na naší žádost meteorologická stanice zdejšího letiště údaje o průměrných hodnotách počasí. Upustíme proto od popisování jednotlivých měsíců, jejichž počasí je takové jaké má být, budeme uvádět jen poměrné hodnoty a zmíníme se jen o mimořádnostech. Čtenář těchto zápisů je může srovnat se zápisy za rok 1971, kde jsou uvedeny hodnoty od r. 1901 až 1950.

Průměrná teplota v r. 1972: 7,44°C

Průměrné srážky v r. 1972: 41,2 mm

Průměrný sluneč. svit za měsíc: 111,35 min

Z toho svítilo slunce
v lednu:   15,0 min
v únoru:   33,7 min
v březnu:  162,1 min
v dubnu:   83,1 min
v květnu:  123,0 min
v červnu:  196,5 min
v červenci: 174,1 min
v srpnu:  208,5 min
v září:   98,0 min
v říjnu:   89,7 min
v listopadu: 92,2 min
v prosinci: 60,3 min

Nejvyšší teploty bylo dosaženo dne 18.6.72: 32,7°C

nejnižší dne 23.2.72: - 13,2°C.

V dubnu časté pršky. Teploty poklesly na - 2°C /25.4./ a na - 6°C /26.4./. Meruňky a broskve, které vykvetly již 9.4., byly spáleny.

Červen 1972: téměř tropické teploty nad 31°C. Takové teploty se v tomto století vyskytly u nás jen v r. 1901, 1927, 1937, 1947; jak vidět, téměř pravidelně vždy za 10 let /podle denního tisku/.

Červenec 1972: Dne 26.7. průtrž mračen nad Čes. Budějovicemi. Méně již byla zasažena naše obec, ale i tak se vylila voda z kanalizace u Machů /čp. 144/ a zaplaven byt u Konhoferů. Voda se hrnula směrem spádu z Paseky, brzy zaplavila nehluboké odpadní stoky v ulicích, zaplavila a částečně poškodila i zahrady. Dne 17.7.72 byla opět nad Čes. Budějovicemi silná bouře s deštěm, kde byly způsobeny značné škody a zaplaveny byty v oblasti dobrovodského potoka. Bouřka u nás přešla beze škody.