Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Socialistický závazek

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Socialistický závazek

Vyhlásil jej předseda MNV Bedřich HOUSKA na veřejném plenárním zasedání v Kulturním domu dne 28.12.1972, jak následuje:

  1. Oslavit výročí 25. Února s vyhodnocením tří soudruhů, kteří se podíleli na Vítězném únoru v r.1948
  2. Oslavit MDŽ
  3. Dokončit I. etapu kanalizace včetně protlaku pod železniční tratí
  4. Zajistit akci Mezinárodního dne dětí
  5. Oslavit 50. výročí založení TJ SOKOL
  6. Manifestačně zahájit oslavu Měsíce československo - sovětského přátelství
  7. Minimálně čtyřikrát za rok provést veřejně plenární zasedání MNV spojené s vyhodnocením závazku
  8. Požádané občany o další vylepšení vzhledu soukromých rodinných domků, provedeme akci jarního úklidu a trvale budeme udržovat oba naše památníky.

Všichni přítomní občané pak tento závazek schválili. To zvednutí rukou je gesto velmi hezké. Důležitější však je, kolik těch zvednutých rukou skutečně ten závazek pomůže provést.