Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Osevní plán

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Osevní plán

Jednotlivě hospodařící rolníci s výměrou zemědělské půdy