Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Sčítání hospodářského zvířectva

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Sčítání hospodářského zvířectva

V drůbeži je značný rozdíl v obou sčítacích termínech. Rovněž počet husí a kachen je povážlivě rozdílný, takže to činí dojen, že tato sčítací činnost je dost podceňována a výsledky jsou na hranici regulérnosti.