Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Zrušení prodejny potravin

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Zrušení prodejny potravin

Dnem 1.2.1972 zrušila JEDNOTA prodejnu mléka a výrobků z mléka, dále pečiva, kterou až dosud vedla důchodkyně Františka MIESBAUEROVÁ a která byla umístěna v čp. 6. V tomto domě míval krámek s potravinami jeho majitel pan HÁK, jehož potomci domek postavený v r. 1784 stále vlastní. Tento krámek byl pak používán pro jiná různá řemesla /holírna a znovu družstevní prodejna potravin/. Sloužil za skladiště CO materiálu a v poslední době po zrušení prodejny potravin jej převzala jako svou klubovnu, mládež /Svaz soc. mládeže/.