Z kroniky Včelné díl V r. 1972: Závod "Monolit" - změna jména

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Závod "Monolit" - změna jména

Národní podnik MONOLIT, o jehož výstavbě je záznam v zápisech za rok 1971, změnil během roku 1972 své označení na: SIGMA, nár. pod., závod 01 Čes. Budějovice, stavební dvůr Včelná. Na jeho pracovním zaměření, t.j. stavbě bytových jednotek se však tím nic nezměnilo, přestože základní závod n. p. Sigma v Brně, závod Lutín, se zabývá jen světoznámou výrobou ponorných pump a pump vůbec, /před znárodněním bratří Sigmundové/.

Pokud jde o úpravu stavebního dvora, stav zůstává stále neutěšený. Po pravdě však nutno konstatovat, že tento závod poskytuje národnímu výboru neocenitelné služby při výstavbě kanalizace a při stavbě obchodního střediska především dodáním těžké mechanizace /buldozery, jeřáby atp. /.