Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Výstavba rodinných domků

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Výstavba rodinných domků

Podle Směrného územního plánu a průvodní zprávy k němu, které však ještě do konce tohoto roku nebyly definitivně schváleny, má býti ročně postaveno 33 bytových jednotek. Uveďme za poslední dva roky, jaká výstavba rodinných domků na Včelné byla:

   1971
   FRAŇKOVI, Václav a Dagmar   čp. 296
   KARLOVI, Václav a Marta    čp. 297
   PRAŽÁKOVI, Stanislav a Marta čp. 298
   
   1972:
   KOLKOVI, Josef a Marie    čp. 299
   KALAMÁROVI Frant. a Ludm.   čp. 301
   ŠANDEROVI, Pavel a Milada   čp. 302

Za dva roky postaveno tedy 6 bytových jednotek. Číslo popisné 300 bylo přiděleno obchodnímu středisku.

Protože stavebník se před zahájením stavby zavazuje, že stavbu dokončí do dvou let ode dne vydání Rozhodnutí o přípustnosti stavby, je v obci značná rozestavěnost. Na konci roku 1972 je rozestavěno 25 bytových jednotek.

Tento celkem pomalý růst výstavby je způsoben jednak tím, že stavebníci nemají někdy pohotově další finanční prostředky, ale také proto, že vlastníci pozemků chytračili tak, že bylo na stavební parcelu zřízeno právo osobního užívání, podepsali příslušné prohlášení o zahájení prací na stavbě rodinného domku do dvou let, ale nestavěli. Navíc: Doba dvou let byla novelizací vládní vyhlášky změněna pouze na dobu šesti měsíců. Všem těmto liknavcům MNV byla poslána výzva, že nestane-li se ihned náprava, národní výbor navrhne zrušení práva užívání pozemku. Ze seznamu uchazečů o stavební parcelu pak bylo vyškrtnuto více zájemců, kteří sice podali žádost o zřízení práva osobního užívání pozemku /dřívější termín zněl "koupě"/, ale dále se o osud své žádosti nestarali. Tyto změny však MNV provedl až po dopisu, zaslaném všem žadatelům. Někteří přímo MNV sdělili, že na své žádosti netrvají, jiní v termínu neodpověděli vůbec a byli proto ze seznamu uchazečů vyškrtnuti. Tyto veškeré změny byly pro MNV značným administrativním zatížením.

Kronikář by ještě rád v této kapitole uvedl, že výstavba dnešních moderních bytových jednotek se nedá srovnávat se stavbou někdejších skrovňoučkých rodinných domečků. Jen vzácně se kopají základy ručně, malta se zedníkům nedonáší v "putnách" do "kostnů" ale výtahy nebo transportéry. Kde jsou ty časy, kdy ženy - dělnice stoupaly na lešení s těžkým nákladem malty po žebříku! Míchačky malty a cementu jsou dnes samozřejmost. Staví se rychle. Jsou případy, že rodin. domek se začal kupř. stavět v srpnu, a v listopadu téhož roku byl tak říkajíc pod střechou. Pokrok za 50 let je víc než zřejmý.