Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Stavební družstvo Včela

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Stavební družstvo Včela

Aby mohl býti plněn Směrný územní plán /SÚP/, budoucího sídliště /aglomerace/ Včelná - Boršov, který počítá na dvou místech katastrálního území Včelná s družstevní řadovou výstavbou, počalo se v listopadu 1972 na MNV uvažovat o zřízení bytového družstva. Na tuto otázku byl zainteresován Ing. FIKLÍK, pracovník n.p. Sigma a zájemce o bytovou výstavbu, který zahájil předběžná jednání. Formálně požádal místní národní výbor ve Včelné o souhlas ke zřízení bytového družstva. MNV souhlasil a přidělil mu 30 parcel. O instrukce byl požádán i okresní svaz bytových družstev v Českých Budějovicích, který je zaslal a poskytl cenné rady administrativní povahy. Na konci roku 1972 se zájemci o bytovou družstevní výstavbu zatím nedostali dále, ačkoliv se zájem u všech zakládajících členů projevuje. K výše uvedenému je ještě třeba dodat, že zmíněných 30 parcel bylo družstvu dáno k disposici s tím, že stavební družstvo zaplatí za zrušené ploty a ovocné stromy částku Kčs 50.000.-

Pojmenování tohoto tvořícího se družstva, jak je uvedeno v hesle této kapitoly, je možná provisorní, ale kronikář si je vypůjčil, protože se zájemci předběžně na něm dohodli možná pro ten symbol včelí pracovitosti, již budou musit všichni vyvinout, má-li se docílit zamýšlených cílů.

Dne 6.12.1972 byli do přípravného výboru zvoleni: Ing. Fiklík, Jan Maxa, Eduard Cipra, všichni z Čes. Budějovic, Folda Antonín /čp. 35/. Předsedou byl zvolen Ing. FIKLÍK. Přítomno bylo 15 zájemců, kteří jsou ochotni dodržet podmínky podle vzorových stanov. Konstatovalo se, že družstvo má reálný předpoklad zahájit činnost již v r. 1973. Stavoprojekt Čes. Budějovice vypracoval projekt k parcelaci jako parcelační část III, v níž je 19 řadových domků a 16 domků rodinných, s nově zakreslenou ulicí, která je souběžná s Třídou 5. Května, a jednou příčnou ulicí, která vyústí z této na Třídu 5. Května těsně vedle rodinného domku U Klojdů /čp. 5/.