Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Odvoz popela

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Odvoz popela

Dne 1.11.1972 byl zahájen ve Včelné odvoz popela v plechových popelnicích. Odváží jej Komunální služby města Trhových Svinů. Tak konečně učiněn začátek čistoty a konec neřesti odvážet všechny odpadky do lesa.

Popelnice opatřil MNV a prodával je za nezvýšenou cenu Kčs 190.- za kus. Prodalo se jich zatím 74 kusů, z toho asi pěti zájemcům do Boršova, kde MNV popelnice neměl pro prodej soukromníkům. Za jednu popelnici se platí Kčs 42,50 ročně. Tento poplatek si vybírají Komunální služby složenkou přímo od vlastníků popelnic. Přepravní poplatky platí za vlastníky nádob místní národní výbor.