Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Místní komunikace

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Místní komunikace

Také v roce 1972 se pokračovalo ve vylepšování komunikační sítě naší obce. Tak v období od 14.11. do 30.11.1972 provedl n.p. Silnice Čes. Budějovice, závod Soběslav prodloužení místní komunikace v Lesní kolonii od Sandholců až na křižovatku /souběh/ ulic Husovy a ulice dosud nepojmenované vedoucí od rodin. domku Vavrochových /čp. 23/. Rozpočtová cena tohoto objektu v celkové ploše 1380 m2 činí Kčs 137.184.- Celková cena fakturovaných prací je 93.330.- Kčs. Investorem byl národní výbor Včelná. Podloží silnice je makadam, povrch živice, tedy cesta bezprašná, jak se v této době v obcích dělají. Tak budou vypadat všechny naše cesty, až přijde vhodná doba. Tato cesta elektric. stožárovým osvětlením o výšce 6 m, které bylo provedeno dne 2.12.72. Osvětlení bylo zapojeno dne 9.12.1972.

Je to krásná cesta, jejíž pravá strana ve směru od Čes. Budějovic bude zastavěna a její levá strana sousedí těsně s lesem. Škoda jen, že její pokračování končí spojením s Husovou ulicí a nikoliv někde u Lesní ulice, kam až vede nyní a tvoří tak hranici mezi lesem a vesnicí. Uzemní směrný plán již s tímto pokračováním nepočítá, protože i vlevo této prastaré polní cesty, která tvořila hranici mezi rožnovskými lesy a někdejším poříčským panstvím, dojde k zástavbě rodinnými domky.