Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Elektrifikace

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Elektrifikace

Vybavení ulic řádným elektrickým osvětlením pokračovalo v r. 1972 v části Rybákovy ulice, vymezeně ulicí Jiráskovou a Witthanovou. Stalo se tak 25.6.72. Stožáry jsou opět parkové, osvětlení je výbojkové. Byly postaveny celkem 4 stožáry. Pro přehled uvádíme celkový počet venkovních světel v obci. Třída 5. Května: 36 vysokých stožárů. Nádražní ulice: 9 vysokých stožárů, Witthanova ulice: 17, Jiráskova ul. 22 parkových nižších stožárů. V Lesní kolonii bylo již v r. 1971 zřízeno osvětlení v počtu 10 šestimetrových stožárů. O prodloužení bezprašné vozovky až k ulici Husově a o instalaci dalších šesti parkových stožárů byla již řeč na jiném místě těchto ročních zápisů.

Ulice se nám tedy zkrášlují, rok od roku bude světel přibývat, a až ulice budeme moci pokrýt bezprašnou živicí a rozšířit je o chodník jako na Třídě 5. Května, bude požitek se po ulici i v noční době pohybovat. Udělat tento bezprašný povrch ulic nám zatím brání nedokončená kanalizace a také vodovod z římovské přehrady. Toto vše je na sobě závislé. Na vodu z římovské přehrady si počkáme nejméně do roku 1978.