Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Činnost KSČ

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Činnost KSČ

Komunistická strana Československa konala své pravidelné výborově, členské a veřejné schůze. V průběhu roku se dále aktivizovala. Prakticky veškeré dění, které je v předchozím bodě uváděno, bylo nedílnou součástí práce KSČ, ale i stranických úkolů uložených funkcionářům MNV, MV NF a rovněž podílem členů strany ve společenských organisacích. Stručně vyjádřeno: KSČ byla neformální vedoucí silou v naší obci.