Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Stavění máje

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Stavění máje

Májový strom byl postaven na prostranství před prodejním střediskem. Účast na této akci, jež je věcí mladých ze svazu socialistické mládeže, byla nepatrná. Je vidět, že se mládež nedovede nadchnout pro tuto vesnickou tradiční slavnost, jak tomu bylo v minulosti. Zdá se, že tyto staročeské obyčeje nyní na venkově upadají, i když je s vyšších míst snaha je obnovovat. Udržují se tak ještě ve vzdálenějších obcích od měst, tedy dále od "kultury".

Avšak tento máj, který si naši mladí pracně postavili, byl mládeží z Kamenného Újezda v noci z 1. na 2. května poražen a májka odnesena. Špatně jej naši chlapci hlídali.