Z kroniky Včelné díl V r. 1972 - Československý Červený kříž

Kronika Včelné, díl V., r. 1972

Československý Červený kříž

Plán práce i závazek celkem splnil. Má 99 členů. Ve vesnici je 8 hlídek označených na domě tabulkou "Zdravotník ČČK". Ošetřeno bylo celkem 50 menších zranění a 4 větší úrazy, jež byly poslány do nemocnice. Dobrovolnou sousedskou péčí odpracováno asi 600 hodin. Kateřina GRAMANOVÁ mimo své placené pečovatelské hodiny odpracuje až 1200 hodin ročně. Získáno 5 dobrovolných dárců krve. O výroční členské schůzi předvedeny 3 zdravotnické filmy. Dne 4.6.72 mají podíl na zdařilém Dnu dětí, kde předvedli poskytování první pomoci dětem. "Zranění" byli pak ještě obdarováni 5 kg pomerančů. Ženy se pravidelně zúčastňovaly všech slavností celostátního významu, o nichž se kronikář zmínil již v přehledu činnosti MV Národní fronty. Členové pracovali na všech akcích MNV a odpracovali celkem 2226 hodin, z toho 60 zdarma. Sebráno bylo 1.400 kg šípků a 16 kg pomerančové kůry. Byly získány 2 mladé členky a poslány do kursu pro dobrovolné sestry. A na konec ještě finance a inventář: Vklad u spořitelny Kčs 707.-, hotovost 331,50, inventář Kčs 7.985.-, tj. celkem Kčs 9.023,50.