Z kroniky Včelné díl VI – Návštěva z SSSR

Kronika Včelné, díl VI., r. 1979

Návštěva z SSSR

Dne 5. května 1979 navštívilo naší obec šest turistů ze Sovětského Svazu, účastníků osvobození Jižních Čech v roce 1945. V té době pobývali na našem okrese a při svém zájezdu do ČSSR navštívili některá místa v našem kraji, kam je vázaly jejich vzpomínky. Návštěvu řídil Okresní svaz přátel SSSR, který je provázel jako vedoucí a tlumočník.

Hosté byli uvítáni na MNV v zasedací síni a při pohoštění vzpomenuto slavných májových dnů roku 1945 a pobytu v naší obci. V obou řečích tlumočen přípitek na trvalé přátelství obou národů a hosté zapsali do naší kroniky pamětní zdravici s podpisy účastníků. Originál i překlad jest uložen v přílohách kroniky, rovněž tak i pamětní fotografie. Po přátelské debatě odjeli hosté s doprovodem k pomníku Rudoarmějců ve střední části obce, kde při vzpomínce na padlé druhy položili květiny. Při projížďce obcí byli srdečně vítáni našimi občany. Ještě fotografování na památku u pomníku a všichni účastníci u autobusu, zakončilo pěknou vzpomínkovou slavnost, na níž naši občané i milí návštěvníci rádi vzpomenou. Poslali jsme jim proto fotografie z této návštěvy, neboť – jak nám prozradili – vedou svoji pamětní knihu. Máme od nich též pěkné odznaky na památku.


Překlad "zdravice" z návštěvy sovětských přátel dne 5. května 1979 na Včelné

My, veteráni 58. gardy, řádu Lenina, řádu Rudého praporu Suvorova, Krasnohradska – pražské střelecké divize, srdečně zdravíme Vás, čeští přátelé, obyvatelé vesnice VČELNÁ a blahopřejeme k výročí osvobození.

Srdečně a horoucně Vám všem přejeme pevné zdraví, štěstí a úspěchy v budování nové socialistické společnosti. Ať věčně žije a sílí přátelství mezi českými a sovětskými lidmi!


             Předseda výboru Veteránů:  STĚPAN
             Velké vlastenecké války   STANKOV
	
          Hrdina Sovětského Svazu: MICHAIL FAJAZOV

          Tajemník Výboru Svazu veteránů: TAŤÁNA RUDNIK

          Členové: VASILIJ KOROLJOV
               ALEXEJ BARANOV
               ALEXANDR NOVIKOV

Včelná 5. máje 1979Překlad zprávy na fotografii z návštěvy, pietní vzpomínka na Rudoarmějce u pomníku

Drazí soudruzi!

Posílám několik fotografií o našem pobytu u Vás. Mnohokrát děkujeme za srdečné a vřelé přijetí, kterým jste nás poctili. Posílám Vám fotografie velitele 178. střeleckého pluku.

Mluvili jsme s ním a on v únoru letošního roku zemřel. Tato fotografie se vztahuje k r. 1976, když přijel na setkání s veterány divize. Momentka je pořízena při setkání se svým nadřízeným, se kterým se neviděl 30 let.

Mám jeho fotku, když jste s ním oslavili přijetí čestného titulu občana Včelné, udělám kopii a pošlu ji. Mám k Vám prosbu, pošlete fotky, které máte z r. 1945, udělám kopie a vrátím Vám je. Dostal jsem dopis od Marie Čadové. Díky jí. Ale kde je její sestra na fotce? Je to ta v bílém plášti?

Pište, těším se moc

STANKOV