Z kroniky Včelné díl VI – Obyvatelstvo

Kronika Včelné, díl VI., r. 1979

Obyvatelstvo

Pohyb obyvatelstva:

 mužů  žen  celkem
Stav k 1.1.1979 dle evid. MNV    550  559  1.109
Narození v roce 1979  "     +  12  11    23
Zemřelo   "     "     –  6   3    9
Přistěhovali se     "     +  42  38    80
Vystěhovali se     "     –  15  17    32
Počet obyvatel k 31.12.1979:     579  592  1.171