Z kroniky Včelné díl VI – Památce zemřelých

Kronika Včelné, díl VI., r. 1979

Památce zemřelých

V kronice díl V. zde uvádí kronikář Jiřička, že výčet zemřelých osob na Včelné je veden v kronice Sboru pro občanské záležitosti. V té době zamýšlel sbor tuto kroniku zřídit, později však zavedl pamětní knihu pro zvláštní příležitosti – zlaté svatby – a proto nezbývá, než pokračovat v zápisech dřívějších kronikářů, aby těch, kteří od nás odcházejí, nebylo zapomenuto. Vracíme se tedy do roku 1977 a věnujeme jim další stránku: doplníme tak evidenci, která v archivu MNV není nějak sborně podchycena.

 Rok 1977
Thielová Johana, Rybákova 82,    nar. 22.2.1901 D 290
Žondecký Valerij, Lesní kolonie 250, nar. 10.3.1897 zhoubný nádor
Pfeffer Miloslav, Husova 170,    nar. 1925    bronchogenes
Bláhová Markéta, Lesní kolonie,   nar. 1907    zánět plic
Křížová Anežka, Nádražní 192,    nar. 1912    cukrovka, tromboza
Rožboudová Rozina, Nádražní 182,   nar. 1886    přetlak. choroba
Babková Terezie, Tř. 5. května 135, nar. 1897    AS celebri-skler. 
Vinklářová Marie, Lesní kolonie 268, nar. 1920    D 157-Ca pankreat
Babka Václav, Tř. 5. května 216,   nar. 1928    rak. tl. střeva
Koubová Anna, Nádražní 70       "  1909    D 440 AS cerativ
Dvořák František, Lesní kolonie 242  "  1914    vl. nádor žaludku
Bumbová Magdalena, Withanova 146   "  1891    isch. ch. srdečnÍ
Řehák František, Dlouhá 131      "  1903    artheroskleroza
Racková Marie, Lesní kolonie 251   "  1907    kornatění
Herianová Marie, tř. 5. května 37   "  1900    cukrovka, artskl.
Vášová Marie, Čtyři chalupy 132    "  1896    arthskl. cev
Kroneislová Kateřina, Tř.5.května 210 "  1893    dif. zánět pohrud.
Řepa Václav, Čtyři chalupy 198    "  1944
Kalíšková Anna, Jiráskova 291     "  1901

Celkem zemřelo: 19 občanů, z toho 6 mužů, 13 žen

Rok 1978
Miesbauerová Josefa, Tř. 5. května 21 nar.1905 rakovina
Hůlka Jan, Jiráskova 188        nar.1901 kornatění cév
Vydrová Marie, Tř. 5. května 60     " 1909   "
Novotný Jaroslav, Čtyři chalupy 20   " 1911
Bínová Marie, Jiráskova 143       " 1907
Černý Viktor, Tř. 5. května 180     " 1899
Wágnerová Marie, Tř. 5. května 16    " 1908
Tobiášová Růžena, Jiráskova 294     " 1902 rakovina tl. s.
Tobiáš Josef, Jiráskova 294       " 1901 kornatění cév
Sovová Anna, Husova 80         " 1910    "
Skopcová Terezie, Withanova 120     " 1891 arth.skleroza
Rejchrt František, Lesní kolonie 254  " 1891
Žemličková Antonie, Lesní kolonie 274  " 1923  "   "

Celkem zemřelo: 13 občanů, z toho 5 mužů, 8 žen

Rok 1979:
Rataj Jaroslav, Dlouhá ul. 204     nar.1907 ak. selhání srd.
Wagner Josef, Tř. 5. května 16     " 1911 infarkt
Drdáček Josef, Tř. 5. května 14     " 1912 cévní mozk. mrt.
Křížová Eleonora, Jiráskova 281     " 1909 kornatění tepen
Turek Václav, G. Sokolovského 280    " 1906 rakovina plic
Faktorová Marie, Nádražní 321      " 1922
Vávra Pavel, Withanova 213       " 1950 sebevražda
Zasadil František, Tř. 5. května 165  " 1889 stáří
Loberšínerová Marie, Tř. 5. května 30  " 1898

Celkem zemřelo: 9 občanů, z toho 6 mužů, 3 ženy.