Z kroniky Včelné díl VI – Výstavba rodinných domků

Kronika Včelné, díl VI., r. 1979

Výstavba rodinných domků

Občanská výstavba rodinných domků tvoří základ plánu výstavby Včelné. Výhledově se plánuje, že by Včelná, v poměrně krátké době několika let, měla dosáhnout počtu 3.000 obyvatel. Postup výstavby je brzděn – jak již uvedeno – nedostatkem vody a zaostáváním v budování veřejných staveb, komunikací a pod. Včelná byla chudá obec a těžko se dohání, co dříve chybělo a vlastně ani nemohlo být vybudováno.

Svojí polohou a charakterem výstavby poskytuje Včelná příjemné bydlení a proto je zájem o výstavbu rodinných domků svépomocí velký zájem, i když výstavba domku představuje velké pracovní vypětí a značné finanční náklady. Ceny stavebního materiálu narůstají v důsledku celkové hospodářské situace a podniky nejsou schopny některé odborné práce na stavbách převzít. Následující přehled nově postavených a kolaudovaných domků s přidělenými čísly popisnými učiní představu o této výstavbě: (pokračování zápisu z r. 1977)

  čp
  357 U čtyř chalup  národní podnik Benzina
            (Poul Jan a Marie, Holsinger Jiří)
  358 U čtyř chalup  národní podnik Benzina
            (Vespalec František a Liška Jan)
  359 Lesní kolonie  CVEJN Petr, Marie a Josefa
  360 Jiráskova ul.  SOUKUP František a Marie
  361 U stadionu   SERVUS Zbyněk a Marie
  362 Dlouhá ulice  ŠIMEČEK Eduard a Marie
  363 Husova  "   PINTER Vlastimil a Jiřina
  364 Rybákova "   BEDNÁŘ Miroslav a Helena
  365 Withanova "   GALLÍK Ladislav
  366 Družstevní "  CHALOUPKA Jan, Jiřina a Jan ml.
  367 Lesní kolonie  PAKOSTA Josef a Marta
  368 Lesní kolonie  KALINA Miloš s Marie
  369 Tyršova Ulice  Ing.BRAUN Jan, Vlasta a Vlasta ml.
  370 Lesní kolonie  VANĚČEK Václav a Damila
  371 Lesní kolonie  BROŽ Rudolf a Růžena
  372 Lesní kolonie  KROPÍK Josef a Václava
  373 Lesní kolonie  TESAŘ Jaroslav a Václava	 
  374 Lesní kolonie  ŘEZNÍČEK Otakar a Svatava
  375 Družstevní ul. UJEC 	František a Damila
  376 Družstevní ul. MIKŠOVSKÝ Zdeněk a Jana
  377 Tř. 5. května  STOLIČKA Václav a Dana
  378 ul. Gen. Sokolovského VOVES Blahoslav a Ludmila
  379 Tř. 5. května  ČÍŽEK Jiří a ŠVECOVÁ Olga
  380 Tř. 5. května  Dr. VAVROCH Jiří s rodinou
  381 Družstevní ul. PRECHTL Zdeněk a Zdeňka
  382 Husova   "  MÍK Jiří s rodinou
  383 Družstevní "  JANÁS Vojtěch a Božena
  384 Zahradní  "  PAPOUŠEK Luděk a Milada
  385 Tř. 5. května  GASSELDORFEROVÁ Marie
  386 Rybákova  "  FIALA Jiří s rodinou
  387 Družstevní "  NEJEDLÝ Václav a Anna
  388 K. H. Borovského BABOR Milan a Věra
  389 Družstevní ul. HŘEBEJK Milan a Marta
  390 K. H. Borovského ŠAFÁŘ Miloslav, Vlasta a Naděžda
  391 Družstevní ul. ŠTĚPÁNEK Václav a Marie
  392 Lesní kolonie  NOVÁK Rudolf s rodinou
  393 Družstevní ul. ŠVEJDA Zdeněk a Dana
  394 Družstevní ul. RANDÁK Jiří a Blažena
  395 Družstevní ul. ZVETTLER Jan a Marie
  396 Jiráskova ul.  PINTER Josef a Plibia
  397 Družstevní ul. KALKUŠ Josef
  398 Družstevní ul. ŠAFAŘÍK Zdeněk a Marcela
  399 Jiráskova ul.  MUDr. KELNÁR Eduard a Jana
  400 Družstevní ul. MRÁZ Hynek s rodinou
  401 Husova ul.   VAZDA Milan s rodinou

  K 31.12. 1977 bylo na Včelné dle evid. MNV: 431 byt. jednotek
  Za léta 1978 a 1979 přibylo................. 49 "   " 
  takže na konci roku 1979 máme na Včelné:  480 byt. jednotek