Z kroniky Včelné díl VI – Politická část

Kronika Včelné, díl VI., r. 1979

Politická část

Generální tajemník ústředního výboru KSČ president republiky Gustav HUSÁK oslavil dne 10. ledna své šedesáté narozeniny. Na pražském hradě přijal zástupce našich krajů a delegaci hlavního města Prahy, kteří mu přišli blahopřát. President vyslovil všem uznání za vykonanou práci zejména pak za zásluhy o vybudování základních částí pražského metra.