Z kroniky Včelné díl VI – "SALT 2"

Kronika Včelné, díl VI., r. 1979

SALT 2

Rozhovory o omezení strategických útočných zbraní "SALT 2" byly velmi obtížné a zdlouhavé. Více než šestiletá jednání byla zakončena v polovině června 1979. Setkání na nejvyšší úrovni ve Vídni, kde se sešel generální tajemník ÚV KSSS a předseda Nejvyššího sovětu SSSR L. I. Brežněv ve dnech 15. až 18. června s presidentem USA J. Carterem, aby stvrdili svými podpisy dohodu "SALT 2", přineslo úspěšné zakončení. Je zřejmé, že podepsání dohody, jakož i vlastní setkání na nejvyšší úrovni ve Vídni, mělo významně přispět k positivnímu posunu k upevňování světové bezpečnosti, zejména významně zpomalit závody ve zbrojení v té nejnáročnější a nejnebezpečnější oblasti.

Smlouva měla být ratifikována v americkém senátě. Události v Iránu a pak v Afganistanu přinesly zvrat ve vztazích mezi USA a SSSR a k ratifikaci nedošlo.