Z kroniky Včelné díl VI – Zemřel Ludvík Svoboda

Kronika Včelné, díl VI., r. 1979

Zemřel Ludvík Svoboda

Ludvík SVOBODA, armádní generál, význačná osobnost novodobých dějin naší vlasti, zemřel. S jeho jménem je úzce spjatý boj za osvobození Československa po boku Sovětské armády, vytvoření naší lidové armády i budování socialistického státu.

Připomeňme si jen funkce, které ve svém životě zastával. Od generálního velitele I. československého armádního sboru v SSSR k ministru národní obrany, členu předsednictva ústředního výboru KSČ a presidentu republiky.

Zapsal se trvale do našich srdcí. Zemřel, jeho památka je však věčná!