Z kroniky Včelné díl VI – Svědectví obecních kronik

Kronika Včelné, díl VI., r. 1979

Svědectví obecních kronik

Okresní národní výbor České Budějovice a Jihočeské muzeum České Budějovice pozvali kronikáře a širokou veřejnost na výstavu "Kronikáři okresu České Budějovice k 30. výročí vítězného února a 35. výročí osvobození ČSSR" do Muzea dělnického revolučního hnutí jižních Čech na dny od 16. do 28. října 1979. Při zahájení výstavy byli slavnostně vyhodnoceni kronikáři a soutěžní práce kola II. celostátní soutěže kronikářů, vyhlášené ministerstvem kultury ČSR. Naše kronika byla vyhodnocena v této soutěži v II. kategorii na 3. místě. Je to jistě úspěch, kterého si náš kronikář Josef JIŘIČKA za svoji obětavou práci zasloužil a který jeho i nás včelňáky opravdu potěšil.

Vítězné kroniky podaly pak své "svědectví" v krajském kole na výstavě v Jihočeském muzeu v Čes. Budějovicích v listopadu 1979. Obě výstavy byly velmi vkusně uspořádány, takže návštěvník s dojetím sledoval činorodou práci našich lidí v obcích a odnášel si poznatky pro vlastní činnost ve své obci. Za to dík pořadatelům!

Z této výstavy byly vyhodnoceny ty nejzdařilejší pro soutěž celostátní do Prahy.