Z kroniky Včelné díl VI – Úvodem

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Úvodem

Vstupujeme do roku 1980 – posledního roku šesté pětiletky "6. LP" s odhodláním splnit plánované úkoly i všechna předsevzetí, která jsme si určili na toto období. V tomto roce oslavíme 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou, 35 let budovatelského úsilí ve svobodě a míru. V mnohém je to hrdá bilance. Podařilo se nám zvýšit životní úroveň v celé naší vlasti a dík obětavosti a úsilí pracujícího lidu, překonali jsme všechny potíže, které se nám stavěly v cestu.

S hrdostí prožíval celý národ vystoupení naší tělovýchovy na celostátní Spartakiádě v Praze, co radosti přinesla předchozí vystoupení na Spartakiádách okresních a krajských.

Vrcholným zážitkem byly Olympijské hry v Moskvě také za naší účasti.

Praha dostává své Metro, jehož provoz se plně osvědčil a výstavba dále pokračuje se současným přebudováním komunikační pražské sítě, kam zapadla i impozantní výstavba hlavního nádraží. Zahájen provoz na dálnici Praha – Brno – Bratislava, stavba dlouhá 317 km, dlouho žádaná dopravní tepna spojující naše 3 velkoměsta napříč naší republikou.

To jsou nejdůležitější výsledky, se kterými můžeme být spokojeni. Rok 1980 zklamal nás však v tom, že nadějný vývoj v úsilí národů o dorozumění a zajištění trvalého míru nedoznal pokračování, dochází k rozporům a k dalšímu zvýšenému ozbrojení nejen na Západě, ale též v dalších státech.