Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – MNV

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

MNV

Národní výbor ve Včelné, pro svoji činnost v tomto roce, projednal na všech složkách "socialistický závazek", v němž si stanovil úkoly rozpracované v pětiletém plánu. Bylo pamatováno na důstojné oslavy 35. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou. Květen 1945 se stal výchozí základnou revolučních změn, které umožnily nastoupit v osvobozené vlasti cestu budování socialistické společnosti. V průběhu oslav vzpomenuto též 35. výročí vzniku národních výborů, jako prvních skutečných orgánů lidové moci v naší zemi.

Ze socialistického závazku národního výboru cituji:

"Na počest 30. výročí IX. sjezdu KSČ rozvinuly národní výbory, orgány a členské

organizace NF pod vedením stranických orgánů KSČ širokou politickou a pracovní aktivitu při plnění volebních programů NF. 35. výročí osvobození Sovětskou armádou je velkou příležitostí k dalšímu rozvoji politické, pracovní, společenské a kulturní aktivity a iniciativy ve všech oblastech našeho života."

Mimo ostatních úkolů zůstává hlavním bodem plnění akce "Z" ve výstavbě nové mateřské školy. V neinvestičních akcích bude potřeba zajistit dokončovací práce a nutné opravy: v Kulturním domě, opravu dětské poradny, vytápění místností v pohostinství, úpravy veřejných prostranství, ulic, komunikací a vyřešit zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Výstavba nové mateřské školy je akcí velmi náročnou a vyžaduje velkou obětavost občanů a úzkou spolupráci všech složek a organizací NF. K plnění tohoto úkolu byla zaměřena i činnost komisí národního výboru, zajištění materiálu, peněžních prostředků a zejména pracovníků – brigád.