Z kroniky Včelné díl VI – Školská a kulturní komise

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Školská a kulturní komise

Školská a kulturní komise při MNV, v úzké spolupráci se zástupci organizací NF, kteří zajišťují program akcí a zejména účast členů a občanů, organizovala celou řadu programů k 35. výročí osvobození ČSR. Počátkem roku uspořádány 2 přednášky na thema "československý armádní sbor v SSSR" a "partyzánské hnutí v Čechách". Účast vždy jen asi 30 občanů – povětšině starších, což svědčí o malém zájmu mladších vrstev. V druhé přednášce odbočil přednášející hodně od thematu a mluvil více o svých stycích se sovětskými občany, o osvobození jižních Čech v r. 1945 neřekl takřka nic.