Z kroniky Včelné díl VI – Oslavy února

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Oslavy února

Oslavy únorového vítězství pracujícího lidu byly spojeny s plenárním zasedáním MNV. Účast zajistila NF a celkový průběh oslav měl důstojný ráz v hostinci "u Kalkušů" za účasti asi 110 občanů. V debatě vzpomněl s. ONDRA některých událostí tehdejší doby, jíž je dobrým pamětníkem. V dalším kulturním pořadu pozvali občany na přednášku dne 20.3. místní Svazarmovci. Thema "Bitva u Stalingradu" mělo větší přitažlivost pro mladší generaci. Na 15.5. připravili opět SSM přednášku "Pražské povstání" – účast však nebyla dobře zajištěna. V kulturní práci ke konci roku uspořádala KSČ dne 25.9. přednášku na thema "Vatikán a jeho současná politika" za účasti asi 50 občanů. V říjnu ČČK s ČSŽ přinesly poučení o nikotinu s doplňky o rozmáhajícím se užíváním drog a narkotik v přednášce "Jediná radost – nikotinismus". V listopadu za účasti SSM konána beseda o knihách V. I. Brežněva "Malá země" a "Celina" a "Znovuzrození".

Děti z mateřské školy navštívily místní knihovnu. Byl uspokojen zájem dětí o knihy – v knihovně je dostatek dětských knížek s obrázky – a učitelky i vedoucí knihovny s. Housková, podaly dětem krátký výklad a odpověděly na zvědavé dotazy dětí.

Schůzku v MLK měli též mladí požárníci, aby pobesedovali a shlédli, co by měli z bohaté nabídky knih a časopisů pro sebe vybrat.

V knihovně jsou stálé výstavy k památným výročím, propagační záběry z akcí "Z" a činnosti organizací NV. Jsou tam též ukázky prací, zejména malby dětí zdejší MŠ a ZDŠ v Boršově. V MLK sešli se též mladí čtenáři pod vedením ŠKK a s. Houskové 11. listopadu na besedě o knihách. Hodnocena soutěž v čtenářské účasti, vyprávěčském umění, cvičena paměť mladých čtenářů i jejich zájem o knihy. Chvályhodný zájem projevují mladí členové MO SPO – zřejmě na pobídku svých vedoucích.