Z kroniky Včelné díl VI – Místní lidová knihovna

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Místní lidová knihovna

Místní lidová knihovna za obětavého vedení s. Houskové, důchodkyně, tvoří opravdový kulturní stánek naší obce. S. Housková vede knihovnu řadu let a byla i v tomto roce vyhodnocena v soutěži kraje. Obdržela čestné uznání Krajského národního výboru v Čes. Budějovicích. Její zásluhou počet čtenářů stále vzrůstá a jest potěšitelné, že tento přírůstek tvoří hlavně mladí lidé. V příloze je fotokopie poutače umístěného v knihovně, kde je zřejmý nárůst počtu čtenářů i počtu vypůjčených knih za léta 1973 až 1980.

Z přehledu je vidno, že počet výpůjček knih činil v roce 1973 jen 3.283 a počet čtenářů 135 osob.

V roce 1980 vypůjčeno 10.341 knih a čtenářů 250, možno říci čtenářů pravidelných.

Stav knih k 31.12.1980 činil 2.522 knih. Značný zájem je též o časopisy, neboť Včelná postrádá jinou čítárnu.

Knihovna je velmi pečlivě upravena, má bohatý výběr knih a časopisů a celé prostředí působí přitažlivým dojmem. A u vedoucí knihovny s. Anny HOUSKOVÉ setkáte se vždy s ochotou, ráda poradí a toto uznání si zaslouží. Školská a kulturní komise pečuje o úpravu skříněk s propagačním materiálem a též o výzdobu k památným dnům. Jako ostatní organizace, mají členové ŠKK svůj závazek na odpracování brigád na stavbě MŠ a vytčený úkol dobře plní.