Z kroniky Včelné díl VI – Úspory elektrické energie

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Úspory elektrické energie

Síť veřejného osvětlení na Včelné byla budována dle platných norem i pokud se hustoty svítidel týče. V rámci šetření elektrickou energií, byla část svítidel vypnuta a docíleno úspory ca 40% nákladů na veřejné osvětlení. Ukázalo se, že i při tomto omezení, je osvětlení ulic postačující. Jest se jenom ptát, proč toto omezení nezkusí též u podniku Sigma a Benzina, kde stále svítí světel nadbytek!