Z kroniky Včelné díl VI – Inventura majetku

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Inventura majetku

Nebude bez zajímavosti, poskytneme-li čtenáři malý přehled o majetku Národního výboru, aby si mohl učinit představu, jaké částky byly dosud do "obecních zařízení" věnovány a tudíž, jak je důležité, toto zařízení ochraňovat.

 Budovy: budova MNV, dětská poradna, pohostinství,
    Kulturní dům, mateřská škola
                           Kčs  557.205.- 
Stavby: kanalizace, chodníky, veřejné osvětlení, komunikace, 
 rozhlasová síť, cvičiště, požární nádrž, stavební zařízení
                           Kčs 8,832.687.-
Pracovní stroje: míchačky, vrátek, dopravník,
         cirkulárka, mechanická lopata, atd.
                           Kčs  47.594.-
Přístroje: kalkulačka, rozhlasová ústředna, zařízení
                           Kčs  12.460.-
Dopravní prostředky: mimo nákladní vůz, v majetku provozoven MNV
                           Kčs  12.180.-
Inventář: různé                   Kčs   2.839.-
Pozemky:                       Kčs   1.520.-
DKP: různé zařízení, nábytek             Kčs  38.047.-
   prádlo a nářadí                 Kčs  24.570.- Celková hodnota majetku po přecenění:        Kčs 9,529.102.- 

Uvedené hodnoty nezahrnují položky vynaložené na akce neinvestičního rázu a údržbu zařízení. Jsou rovněž nemalé. Rovněž nezahrnují investiční akce nedokončené (nová MŠ).