Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Zásobování

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Zásobování

O hladký průběh zásobování stará se dohlížecí výbor, který je v přímém styku s pracovníky prodejny i ústředím Jednoty. Členové jsou:

Dubská Alena, Lesní kolonie čp. 244,

Lišková Hana, Lesní kolonie čp. 244

Také v mateřské školce dohlíží občasnými kontrolami kromě pracovníků ONV, též místní výbor: Housková Anna st., Housková Anna ml., Kovaříková Slávka, Čížková Jana. Dbají na dodržování pořádku a čistoty a dobrou stravu dětí.

Prodejní středisko Jednoty je vcelku dobře zásobováno. Občas chybí některé nedostatkové zboží a maso, jak je tomu v celostátním měřítku.