Z kroniky Včelné díl VI – Plodiny, ovoce

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Plodiny, ovoce

Nepřízeň počasí měla vliv nejen na senoseč, jak již uvedeno; vlhkem a chladem chřadly i obiloviny, ovoce trpělo v období růstu, zůstalo drobné a pozdě i špatně dozrávalo. Borůvky v našich lesích pomrzly v době květenství. Slabá úroda jen ve zvláště chráněných místech.

Nadměrnými dešti utrpěly brambory, ujala se plíseň a hniloba a obtížná byla i sklizeň řepy-cukrovky v řepných oblastech v silně rozmočeném terénu. Vlhký sníh natropil v lesích polomy a v zamokřených půdách vznikaly vývratě stromů a místy i sesuvy půdy.