Z kroniky Včelné díl VI – Dětská vesnička

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Dětská vesnička

V naší kronice za rok 1979 – díl VI. zde je diskutován návrh ONV v Čes. Budějovicích na stavbu t.zv. "dětské vesničky". Několik domů "OKAL" mělo být umístěno na Včelné. Ukázalo se, že na Včelné není pro tuto zástavbu vhodné místo ani další podmínky, jak ostatně uvedeno v loňském zápise. Bylo ovšem třeba toto zdůvodnění prosadit zejména na ONV a u stranických složek, kde vpravdě navrhovali a případně i rozhodovali o umístění stavby pracovníci, kteří zdejší poměry a podmínky dobře neznali. Celou záležitost vzal si za úkol člen NF s. ONDRA František a podařilo se mu argumenty proti tomuto záměru zplna uplatnit. Výstavba "dětské vesničky" byla přesunuta do obce Hodějovice, kde k tomu jsou potřebné podmínky.