Z kroniky Včelné díl VI – Požár pořičského mlýna

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Požár pořičského mlýna

V zápisech kroniky za rok 1978 jsme na straně 490 V. dílu uvedli stručnou zprávu o požáru mlýna v bývalé obci Poříčí, nyní přidružené k obci Boršov n./Vlt. Protože vyšetřování příčin vzniku požáru bylo zhruba skončeno až po dvou letech, můžeme naši stručnou zprávu doplnit podle záznamu o požáru mlýna vydanou Krajským veřejným požárním útvarem v Čes. Budějovicích.

Podle této zprávy požár vznikl dne 10. září 1978 v 18.37 hodin. Zjistil jej p. HOS, bývalý pracovník mlýna, který upozornil nočního hlídače Jana HOŠKA. Po příjezdu českobudějovických požárníků bylo zjištěno, že požárem byl zachvácen sklad výrobků a půdní prostor nad objektem mlýna. Byly nasazeny specielní stříkačky, aby se požár nerozšířil. Pracovalo se v silně zakouřeném prostředí s dýchacími přístroji a osádky se často střídaly. Práce vyžadovala velké množství sil a prostředků. Zaslouží si, aby byly jmenovány všechny sbory, které byly přítomny hašení. Byly to především České Budějovice, pak Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Tábor, sbor np. Škoda, Čes. Budějovice, n.p. Benzina, závod Včelná, Rožnov, Homole, Borovany, Trhové Sviny a Týn n./Vl.

Ve 21 hodin bylo ohlášeno zastavení šíření požáru a ve 22.30 hod. ohlášena jeho likvidace. Ještě však dalších 24 hodin ponechána na místě požární jednotka jako dozor.

Vzniklé škody: byla zničena střešní konstrukce nad dvěma budovami, přímá škoda na těchto budovách vyčíslena částkou 548.200.- Kčs. Škody na znehodnocené mouce v násypkách mlýna činila zhruba 1,000.000 Kčs. Následná škoda denní výroby 200.000 Kčs, takže za půlroční odstávku mlýna odhaduje se tato škoda na 25,000.000 Kčs. Naopak zásahem požárních sborů byly uchráněny hodnoty odhadované částkou 4,000.000 Kčs.

Zpráva hodnotí příkladnou obětavost všech požárních jednotek, zejména těch, které musely pracovat po celou dobu v dýchacích přístrojích. Dodávku vody z řeky Vltavy zajišťovaly sbory z Boršova, Včelné a Homol.

Příčina požáru není do dnešního dne vyjasněna. Před požárem byly prováděny v objektu mlýna deratizační práce a celý mlýn byl uzavřen. Vylučuje se příčina od elektrického zařízení, nevylučuje se však i lidský činitel. Stále ještě pokračují šetření a laboratorní zkoušky ve specializovaném zařízení v Praze.

Abychom vyloučili pochybnost, proč se tak podrobně zabýváme zápisem věci, která se netýká bezprostředně kronikářského zájmu obce Včelná, je třeba uvážit, že od samého vzniku Včelné jsme byli připoutáni k poříčskému panství. A pak po osamostatnění Včelné v roce 1930 až dodnes vyvstává opět záměr vytvoření společné aglomerace obcí "Včelná-Boršov" se společným vedením. Proto již v předchozích zápisech zejména ve IV. a V. dílu jsme doplňovali to, co tam chybělo. Návazné články týkající se poříčského mlýna jsou podchyceny v roce 1974 – díl V. str. 217-220, díl V. str. 512 a 490, jak výše uvedeno.