Z kroniky Včelné díl VI – Přeložka silnice E14

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Přeložka silnice E14

O této nově budované komunikace z obce Planá přes Boršov na Kamenný Újezd byla zmínka v této kronice díl VI. zde. Nová moderní silnice-dálnice odlehčí provoz přes Včelnou a Kamenný Újezd a proto tolik zájmu. Měla být dána do provozu počátkem listopadu 1980, pro nepřízeň počasí na konci roku, byl provoz převeden na tuto trasu v březnu 1981.