Z kroniky Včelné díl VI – Úpravy nádraží

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Úpravy nádraží

Budovy stanice Boršov n.Vlt. dostávají nový kabát: jsou upravovány vnitřní prostory a opravena krytina, obnovena fasáda celé stanice.

Také ve stanici Včelná provádí železniční správa drobné úpravy budov i nástupišť. Kolektiv šesti zaměstnanců železniční stanice pečuje svoji dobrovolnou prací o trvale pěkný vzhled stanice. Na zlepšení pracovního prostředí, úklidu pracovišť, nástupiště a prostranství, květinové výzdobě a zlepšení kultury cestování odpracovali v roce 1980 celkem 310 hodin, v roce 1979 256 hodin. V čekárně i na nástupišti je stále čisto, jsou vyměňovány vývěsky a předkládán výběr z tisku. Největší zásluhu mají závorářky s. Smetanová a Rožboudová a za jejich práci jim patří uznání. Všichni zaměstnanci stanice mají jen přání, aby cestující se těšili z pěkného prostředí a ukázněným chováním doplnili radost zaměstnanců z jejich práce. A jest jen dodat, že se těší, až budou uskutečněny plánované úpravy – rozšíření a prodloužení kolejiště, aby "staženými závorami" nemuseli zbytečně zdržovat provoz na silnici.