Vytisknout tuto stránku

Z kroniky Včelné díl VI – Místní doprava

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Místní doprava

Autobusová linka Dopravního podniku města Českých Budějovic č. "7" – "Náměstí 1. máje – Boršov" dává až do 1.9.1980 spojení s krajským městem v podstatě jednou za hodinu, jen v pracovních špičkách vypomáhá druhý vůz. Jízdní řád, až na malé úpravy, je zachován po řadu let bez podstatných změn, ačkoli nároky na dopravu narůstají. Autobusy jsou přeplněny a mnohdy jezdí i nepravidelně, neboť linka křižuje trať ČSD na Včelné a v Boršově. Zejména na Včelné, kde kolejiště je pouze dvoukolejné a krátké (nákladní vlaky zastavují v silničním přejezdu) zůstávají závory při křižování vlaků "stažené" velmi často a mnohdy i půl hodiny je doprava přes silnici zadržena. A pak záleží na řidiči, zda může zdržení vyrovnat, neb spoj vypustit. Důsledek je, že občané čekají na stanicích celou hodinu. Bohužel, není to případ ojedinělý.

Stížnost občanů přednesl MNV v řadě jednání na Dopravním podniku v Čes. Budějovicích. Po dlouhé době dosaženo určitého zlepšení ve změně jízdního řádu od 1.9.1980. Od tohoto data jezdí naše "7" trať Boršov-Haklovy Dvory a jsou trvale nasazeny 2 vozy, v pracovních špičkách ještě další vůz. Řešení přineslo zkrácení intervalů mezi jednotlivými jízdami – přibližně kol 12 minut – dopravu do města však natrvalo a zcela neřeší. Roztrpčení občanů doplňuje též okolnost, že stále ještě platíme za jednu cestu Kčs 2.- ačkoli na jiných tratích i delších se jezdí za 1.- Kčs.

Kronikář uvádí tyto okolnosti, neboť jsou předmětem někdy i roztrpčené diskuze občanů. Osobně se však vzdává tohoto "boje", neboť služeb DP na lince "7" používá zřídka. V době před 10 lety, kdy provoz na silnici do města neměl dnešní hustoty, považoval za prospěšnější jezdit denně na kole, v zimě pak je dobré spojení vlakem za Kčs 13.- měsíčně, pohodlně, bez tlačenice a v teple. Měsíční jízdenka na linku "7" stojí Kčs 50.-. I v této době je možno použít služeb ČSD za Kčs 1.-, tedy za polovic. Po převedení provozu dopravy na přeložku silnice E-14 Planá-Boršov-Kamenný Újezd, bude na naší silnici opět volněji a bude možno radostně šlapat pedály nebo i to zkusit pěšky. A zájmu těch milovníků pěší chůze je třeba dodat, že je škoda těch cest mezi poli, jimiž v pohodě bylo možno kráčet z města do včelenských lesů. Zmizely pod pluhy mechanizace, někde i bezohledně a zbytečně.