Z kroniky Včelné díl VI – Májové oslavy

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Májové oslavy

Do prvomájového průvodu se zapojují naši občané v Českých Budějovicích jednak v podnicích, kde jsou zaměstnáni, neb v organizačních útvarech.

Na Včelné je uspořádán v podvečer pražského povstání "lampionový průvod": tentokráte připadl na neděli 4. května. Sraz je u Místního národního výboru, odkud v 19 hodin prochází k oběma památníkům padlých vojínů. Projev u památníku padlých vojínů měl s. Pražák, krátkou vzpomínku na dny osvobození přednesl u pomníku Rudé armády s. Princ. Zúčastní se kromě dospělých hlavně děti, pro něž cesta se světly v lampionech má svůj půvab a přitažlivost. Ohňostroj tentokráte se nepodařilo zajistit.