Z kroniky Včelné díl VI – MDD

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

MDD

K oslavě mezinárodního dne dětí uspořádaly organizace NF v sobotu 31. května v 10 hodin v pohostinství Jednoty dětský film "pásmo pohádek" a další sobotu dne 7. června ve 14 hodin na Sokolském stadionu "sportovní soutěž" – s obvyklým programem. Žákovské družstvo ČSPO předvedlo protipožární útok. Svazarm přidal střelbu ze vzduchovky a ukázky z dopravních předpisů. Členky ČČK se pocvičily ve zdravotních případech – ukázkách první pomoci. Počasí přálo a spokojenost na všech stranách. Ve večerních hodinách zakončil pořad táborák.