Z kroniky Včelné díl VI – Beseda s bývalými politickými vězni

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Beseda s bývalými politickými vězni

V rámci oslav 35. výročí osvobození naší vlasti organizovala MO NF – hlavní zásluhou ČSŽ – besedu s bývalými politickými vězni z koncentračních táborů a věznic a účastníky bojů 1. české brigády v SSSR. Beseda se konala v užším kroužku za účasti asi 20 občanů. Ženy připravily pohoštění. Mezi jinými hovořila soudružka TRAPLOVÁ, lidická žena, která vyprávěla o zničení Lidic a osudu jejich obyvatel a o zajímavostech nových Lidic dnešní doby. Pozvala účastníky schůzky k návštěvě Lidic.

K tomuto výročí ozvali se též naši přátelé ze Sovětského svazu, kteří byli u nás na Včelné návštěvou v minulém roce, velmi pěknou vzpomínkou na pobyt v roce 1945. Na jejich přání poslali jsme jim reprodukce z naší kroniky obrázků z pobytu sovětských vojáků na Včelné. V přílohách kroniky je originál dopisu předsedy Rady veteránů, hrdiny Sovětského svazu STANKOVA, který v překladu zní:

"Drazí soudruzi!

Posílám několik fotografií o našem pobytu u Vás. Mnohokráte děkujeme za srdečné a vřelé přijetí, kterým jste nás poctili.

Posílám Vám fotografii velitele (červen 1978) střeleckého pluku. Mluvili jsme s ním a on v únoru letošního roku zemřel. Tato fotografie se vztahuje k roku 1976, když přijel na setkání s veterány divize. Momentka je pořízena při setkání se svým nadřízeným, se kterým se neviděl 30 let. Mám jeho fotku, když jste se ním oslavovali přijetí čestného občana Včelné, udělám kopii a pošlu.

Mám k Vám prosbu: pošlete fotky, které máte z r. 1945, udělám kopie a vrátím Vám je.

Dostal jsem dopis od Marie Čadové. Díky jí. Ale kde je její sestra na fotce? Je to ta v bílém plášti?

Pište, těším se moc!

STANKOV.