Z kroniky Včelné díl VI – Výstava dokumentace z kroniky

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Výstava dokumentace z kroniky

K výročí osvobození byla v Místní lidové knihovně instalována výstava dokumentačních materiálů z obecní kroniky ze dnů osvobození naší obce, která potrvá až do 31.5. Dokumentace je doplněna výpisy z kroniky a popisem k dokumentu. Účast má nejen veřejnost a čtenáři, postupně se podílí jednotlivé třídy školy v Boršově.

Májové dny nesly výzdobu prapory při hlavní silnici, vyzdobeny byly veřejné budovy i rodinné domky. Praporky i slavnostní náplň dostaly i propagační skříňky.