Z kroniky Včelné díl VI – 67 let našeho prezidenta

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

67 let našeho prezidenta

Generální tajemník ústředního výboru KSČ a prezident republiky s. Gustav HUSÁK se dožívá 10. ledna 1980 šedesátých sedmých narozenin. Spolu se všemi našimi občany mu přejeme pevné zdraví a mnoho dalších tvůrčích sil a spokojenosti k úspěchu a k dalšímu rozkvětu naší socialistické vlasti.