Z kroniky Včelné díl VI – S. Gustav Husák znovu prezidentem

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

S. Gustav Husák znovu prezidentem

Historický Vladislavský sál Pražského hradu byl ve čtvrtek 22. května 1980 svědkem významné státní události – volby prezidenta republiky. V slavnostním aktu byl na návrh předsedy federální vlády s. Lubomíra Štrougala jednomyslně zvolen na dalších pět let soudruh Gustav HUSÁK.

Připojujeme se i my k blahopřání!

Prezident s. Gustav Husák složil pak ústavní slib a setkal se s delegacemi stranických, státních a společenských orgánů.