Z kroniky Včelné díl VI – Spartakiáda

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Spartakiáda

Ve dnech 26. až 29. června 1980 vrcholila celostátní spartakiáda, po tvrdé, ale radostné přípravě, v Praze na Strahově v mohutnou a uchvacující podívanou při vystoupení cvičenců všech skupin: dětí, žáků, dorostenců, dorostenek, žen, mužů i vojáků.

V přípravě na spartakiádu cvičilo na milion lidí, z nichž na stadionu na Strahově se vystřídalo v jednotlivých skupinách na 200 tisíc cvičenců.

Nácvik hromadných skladeb začal v základních školách a tělovýchovných jednotách v září 1979. Ale nejen tam: také v učilištích, na středních a vysokých školách a ve vojenských útvarech. Cvičilo se na spartakiádách okrskových, okresních i krajových.

V TJ na Včelné se nácvik pro malý zájem cvičenců neuskutečnil. Naši sportovci zúčastnili se toliko štafety, která směřovala dne 23.3.1980 od Bošova do Českých Budějovic. Byla vedena po přeložce u dálnice do Rožnova mimo naší obec. ČSŽ, Sokol a Baráčníci připravili stuhy, které byly spolu se závazky předány v síni tradic np. Mlýny a těstárny, Březí.

Celý národ sledoval s dojetím vystoupení na Strahově na obrazovkách televizorů, pokud neměl to štěstí dostat se mezi statisíce diváků na Strahov. Podat obraz vystoupení na Strahově přesahuje rámec naší kroniky a nemohl by opravdové dojmy vystihnout. To ponecháváme filmovým pásům. Byla to úchvatná přehlídka československé tělovýchovy, nádherná ukázka vyspělosti naší společnosti, jednoty a schopností našeho lidu, velkolepá slavnost krásy a pohybu.

Dokreslit bych chtěl tuto stať vzpomínkou na vystoupení dorostenek před 5 léty: bílé sukně, fialové trikoty a oranžové šátky s písní:

"Zpíváme slunci, zpíváme krásným dnům,
zpíváme rády vůni rudých růží,
zpíváme hvězdám modrých snů,
že lásku chcem sebou vzít,
slunce až zítra zas
probudí nás….."

Takový národ se s hrdostí může dívat dopředu!