Z kroniky Včelné díl VI – Olympiáda v Moskvě

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Olympiáda v Moskvě

XXII. letní olympijské hry Moskvě měly svůj slavnostní průběh od 19. července do 3. srpna 1980. Po čtyřech letech, které uplynuly od posledních olympijských her v Montrealu, scházejí se vrcholní sportovci z celého světa k vzájemnému soutěžení.

V chrámu Héry v Řecké Olympii vzplál 19. června 1980 olympijský oheň a nastoupil, nesený celkem pěti tisíci běžci, pět tisíc km dlouhou cestu přes Řecko, Bulharsko a Rumunsko do Sovětského svazu, do sportovní arény v Lužnikách.

Na XXII. letní OH v Moskvě se – přes usilovnou snahu USA, aby se co nejvíce zemí vrcholného zápolení nezúčastnilo, – přihlásilo osmdesát pět národních olympijských výborů. Mnozí sportovci, kterým cestu do Sovětského svazu překazilo nerozvážné rozhodnutí vlády jejich zemí, se zúčastňují olympijských her v Moskvě pod bílou vlajkou s pěti olympijskými kruhy. Tak britská veřejnost věnovala na účast čtyř set sportovců své země, kteří budou Velkou Británii i přes zákaz vlády zastupovat, skoro 700.000 Liber šterlinků.

Sovětský svaz vybudoval pro XXII. LOH v Moskvě skvělá a rozsáhlá zařízení v nejmodernějších úpravách, s nejnovější technikou, olympijskou vesnici a další nové hotely pro ubytování návštěvníků z celého světa. Bylo třeba zvládnout dopravu v samotné Moskvě, zejména pak leteckou přepravu z dalekých míst Sovětského svazu. Připravit programy kulturní, stravování a další zařízení pro zdárný průběh olympijských her, i representaci Sovětského svazu. K vytvoření materiálně technické základny věnovala vláda Sovětského svazu přibližně 250 milionů rublů.