Z kroniky Včelné díl VI – ČČK

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

ČČK

Na výroční schůzi zvolena nová předsedkyně s. Milada ŠANDEROVÁ, povoláním zdravotní sestra. Organizace má 119 členů, z nichž 60 členů dokončilo školení s plnou výukou zdravotní sestry. Z řad členů je 15 dárců krve. V letošním roce byli vyznamenáni na slavnostním shromáždění bezplatných dárců krve v divadle v Č. Budějovicích: Jánského bronzovou plaketou s odznáčkem dárců krve – za 10 odběrů:

manželé Křížovi, Nádražní ul. (pracují v np. Jikov, Velešín)

manželé Vovsovi, Sokolovského tř. a

Vavrušková Libuše, Tyršova ul.

Stříbrnou plaketu Jánského za 20 bezpl. odběrů obdržela Drechslerová Anna, nyní bydlištěm v Boršově, dříve občanka Včelné.