Z kroniky Včelné díl VI – Sbor pro občanské záležitosti

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

Sbor pro občanské záležitosti

Vítání občánků narozených v roce 1980 dle zápisu a dokumentace kroniky sboru, uspořádáno 30. srpna 1980 a pak až v roce 1981. Rodiče jsou zváni pěknou pozvánkou s barevným obrázkem kolébky a děťátko vítáme veršem:

"z lásky ses narodilo,

my s láskou vítáme tě!"

Slavnost zpestřují verše neb písně v přednese pionýrek školy v Boršově. Děti dostaly tentokráte v upomínku blahopřání a pamětní knížku, medvídka a všechny děti narozené v roce 1980 dostaly, případně ještě dostanou při vítání v roce dalším "pamětní bronzovou medaili k 35. výročí osvobození". Sbor věnuje rodině děťátka též 1 fotografii maminky s děckem, jedna fotografie zdobí kroniku. Fotoslužbu dosud obstaral s. Vavruška, nynější kronikář.

Besedu s důchodci uspořádal sbor 6. prosince v pohostinství Jednoty, zúčastnilo se 76 důchodců. V družné pospolitosti se rádi scházejí, podebatují, poslechnou hudbu a program pionýrů a sbor obstará pohoštění. Nejstarším občanům při jejich jubileu předává sbor přání a menší dárek. Je zde dobrá spolupráce s pracovnicí sociálního odboru ONV a ČSŽ, aby se na nikoho nezapomnělo.

Na Dobré vodě je umístěno sedm našich občanů, v Libniči tři.