Z kroniky Včelné díl VI – ČSPO

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

ČSPO

Svaz požární ochrany má 69 členů: 50 mužů, 19 žen, z velké většiny mladých, čilých lidí. Má dobré vedoucí: s. Rožbouda, a s. Voráčka, kteří se mladým členům velmi věnují. Scházejí se takměř každý týden na společné besedy, cvičení a instruktáž, v létě pak u táborového ohně při Sokolovně. Soudržnost party je udržována společnými výlety do okolí, na lyžích a s bruslemi na rybník Široký.

Vedou si též svoji oddílovou kroniku. Společně navštívili výstavu sochaře Josefa Kříže v Českých Budějovicích, rodáka z Kamenného Újezda. Společně s MO ČSŽ podíleli se na sběru kovového šrotu a získali tak do své pokladny 2.300.- Kčs, z kterých přispívají na kulturní akce a oslavy pořádané místním národním výborem. Při výstavbě nové MŠ odpracovali za rok 1979 a 1980 1.767 hodin, převážně zdarma.

Ve žňovém období organizují protipožární hlídky a v průběhu roku protipožární domovní prohlídky.