Z kroniky Včelné díl VI – TJ Sokol

Kronika Včelné, díl VI., r. 1980

TJ Sokol

Činnost této organizace poněkud stagnuje a nedaří se všechny úkoly splnit. Po rekonstrukci Kulturního domu, nemají členové možnost tam cvičit a jsou odkázáni na nevyhovující malou tělocvičnu ve sportovním areálu. Není ani dostatečně využíváno víceúčelové zařízení, které nevyhovuje svým asfaltovým povrchem.

Po finanční stránce chybí prostředky na údržbu majetku TJ, takže členové konají tyto práce zdarma. Při tom musí plnit své závazky i závazek TJ na pomoc při výstavbě nové MŠ. Jsou potíže v oblasti vlastních příjmů, neboť není v provozu vlastní ubytovna, i když otevření provozu je záležitostí "jen" poskytnutí náhradního bytu pro správce areálu s. Chaloupku.

Z jednotlivých oddílů pravidelně cvičí v odboru ZRTV pouze žákyně. V soutěži jsou zapojeni žáci, dorost a 1. mužstvo v oddílu kopané.

Přejeme sokolíkům větší podporu ostatních organizací MNV i rady MNV, aby k 60. výročí vzniku FDJT do roku 1981 mohli vykročit radostněji a všem členům "zdar a sílu!"